‘Hezarfen’ Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi Gaziantep Uygulaması Törenle Açıldı

08 Haz

‘Hezarfen’ Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi Gaziantep Uygulaması Törenle Açıldı

Türk Patent Enstitüsü KOBİ’lerimizde yenilikçi kültürü artırmak ve KOBİ’ler tarafından üretilen yeniliklerin korunmasını sağlamak amacıyla, 2007 yılında Ankara OSTİM OSB’de, 2008 yılında Ankara Sincan 1. OSB ve 2009 yılında Konya’da uyguladığı ‘Hezarfen’ Projesi’nin 4’üncüsünü Gaziantep’de hayata geçiriyor.

Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Gaziantep Sanayi Odası ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile gerçekleştirilecek projenin açılışı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bayram MECİD, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat KOÇER ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Berna DALAMAN ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören ile bugün Gaziantep Sanayi Odası’nda yapıldı.

Açılışta konuşan Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile yaşanan “Bilgi Toplumu”na geçiş sürecinde uluslararası ekonomik sistemin dayandığı pek çok kavramın temelinden sarsıldığını ve bu süreçte bilgi, yenilikçi düşünce, inovasyon ve teknoloji transferi gibi kavramların öne çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin ise sınai mülkiyet haklarının, özellikle de patentlerin, koruma işlevinin yanında, en az onun kadar önemli olan “bilgi işlevi” nin önemini ortaya koyduğunu ifade etti. “OECD’nin yapmış olduğu bir araştırma, patentlerde yer alan bu bilgilerin dünyadaki teknik bilginin yaklaşık %80’ine karşılık yer aldığını gösteriyor. Yani patentlerin dışında kalan akademik çalışmalar, bilimsel yayınlar, kitaplar teknik bilginin sadece %20’sine karşılık geliyor. Bu oran esasında nasıl büyük bir bilgi kaynağıyla, bilgi potansiyeliyle karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor” dedi. Türk Patent Enstitüsü’nün ilk defa 2007 yılında uygulamaya koyduğu “Bin İlim Bilen” anlamına gelen Hezarfen adını verdiği proje ile ülkemiz ekonomisinin gelişiminde önemli pay sahibi olan KOBİ’lerimizde yenilikçi kültürü artırmayı ve KOBİ’ler tarafından üretilen yeniliklerin korunmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu proje sayesinde KOBİ’lerimizin Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkardıkları buluşları için patent başvurusunda bulunarak elde ettikleri başarıların projeyi sürekli hale getirme konusunda TPE’yi motive ettiğini söyledi.

BİRİNCİ, bu yıl Gaziantep ilimizde hayata geçirilen Hezarfen Projesinin dördüncü uygulamasının, sınai mülkiyetin en önemli bileşenlerinden biri olan “tasarım” konusunun projeye dâhil edilmesi nedeni ile önceki uygulamalara göre önemli yenilikler içerdiğine dikkat çekti. Tasarımın son dönemde uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasında çok önemli bir parametre haline geldiğini belirterek, projenin bu konuda da KOBİ’lere önemli katkılar sağlayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Nejat KOÇER, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi’nin, üyelerinin rekabet gücünü artırmasına, AR-GE ve inovasyon kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağını söyleyerek, projenin isminde, tarihimizde bilimin ve araştırmanın ilklerinden ve en önemli simalarından biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi’den esinlenilmiş olmasının da çok anlamlı olduğuna dikkat çekti. “TPE’nin Hezarfen Projesi, firmalarımızın rekabet güçlerinin artırılmasına, AR-GE ve inovasyon kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında, belirlenecek olan firmalara bire bir eğitim imkanı sağlanması kendileri için büyük bir fırsattır” dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bayram MECİT ise sanayinin lokomotifi, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin sürükleyicisi olan KOBİ’lere her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini belirterek ‘KOBİ’lerin değişimi yöneten işletmeler haline gelmesi inovasyon ile olur’ dedi. Hezarfen Projesi ile KOBİ’lerimizin hızla değişen dünyaya ayak uydurabileceğini söyleyerek ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimizin bu fırsatı iyi değerlendireceğine ilişkin inancını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve Gaziantep Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanmasından sonra TPE uzmanlarınca sınai mülkiyet hakları konusunda bir seminer gerçekleştirildi.

‘Hezarfen’ Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi, KOBİ’lerimizde yenilikçi kültürü artırmak ve bu yeniliklerin korunmasını sağlamak amacıyla Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Gaziantep Sanayi Odası ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile Gaziantep’de yer alan 20 firmaya 2010 yılı boyunca ücretsiz sağlanacak danışmanlık hizmetinden oluşuyor.

Danışmanlık hizmeti kapsamında firmalara:
– Ulusal ve uluslararası pazarlarda hedeflere ulaşmak için değişik fikri mülkiyet araçlarının (patent, marka, endüstriyel tasarım, know-how, ticari sır, teknoloji transferi, lisanslama vs.) kullanılması,
– Patent dokümanlarındaki mevcut bilgiler kullanılarak teknik problemlere çözüm bulunması,
– Yeni ürün, teknoloji ve projelerin geliştirilmesi (Ar-Ge ve Ür-Ge Mühendisliği)
– Teknoloji trendleri ve rakiplerin takip edilmesi,
– Firmaların tasarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tasarımcılar ile buluşmalarının sağlanması konularında bilgiler sunulacak.

Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen firmaların en geç “11 Haziran 2010” tarihine kadar Gaziantep Sanayi Odası’na kayıt yaptırması gerekecek.

Write a Reply or Comment